תרגול אקטיבי

תרגול אקטיבי

לאחר האבחון, נתאים את התרגול האקטיבי באופן ספציפי למטופל לפי הפתולוגיה ולפי התפקוד אליו ירצה לחזור.

חיזוק שרירי ליבה